Koci & Vokshi

Kush Jemi Ne

“Koci & Vokshi” ofron një fushë të gjerë të shërbimeve juridike shumë klientëve vendorë dhe të huaj, ku dhe ka fituar reputacion të lakmueshëm në publikun e gjërë lidhur me ofrimin e shërbimeve juridike, veçanërisht në fushën tregtare, të drejtën e kompanive, fushën penale, atë tatimore, të drejtën bankare dhe të drejtën e punës. Firma është e njohur për shërbimet që u ofron kompanive lidere në Kosovë, kompanive lidere ndërkombëtare, kompanive tregtare, institucioneve të ndryshme financiare si dhe për përfaqësimin e rasteve të profilit të lartë.

Suksesi dhe reputacioni i firmës është i bazuar në kujdesin dhe përkushtimin që ne u ofrojmë klientëve duke ofruar këshillim dhe shërbim të pakrahasueshëm klientëve tonë. Duke u mbështetur në eksperiencën dhe ekspertizën profesionale që ofrojmë, ne jemi të gatshëm të i parashikojmë nevojat e klientëve tanë si dhe të ofrojmë mbështetje dhe shërbime në projektet e tyre më komplekse dhe sfiduese.

Çfarë bëjmë ne

Shërbimet

E Drejta Komerciale
Koci dhe Vokshi ka krijuar reputacion të mirë për trajtimin e çështjeve që kanë të bëjnë me një larmi të madhe të shqetësimeve ligjore të korporatave.
Më Shumë
E Drejta Penale
Ne përfaqësojmë shumë raste ku përfshihen veprimet individuale të njerëzve, shpesh persona të një profili të lartë dhe karakter të mire, të cilët përballen me rrezikun e dëmtimit të reputacionit si dhe rrezikun e dëmtimit profesional për shkak të hetimeve kriminale.
Më Shumë
E Drejta Tatimore
Tatimet mund të jenë çështje komplekse. Çfarëdo që të jetë madhësia e biznesit, ne jemi të gatshëm për të trajtuar edhe problemet më sfiduese.
Më Shumë
Kontratat
Çdo marrëdhënie pune ka një kontratë që e rregullon atë.
Më Shumë
Krimi financiar dhe bankar
Koci & Vokshi kanë reputacion të lartë në mbrojtjen e individëve dhe klientëve të korporatave që përballen me akuza për mashtrime financiare dhe krime bankare.
Më Shumë
Media dhe Informacioni
Zhvillimi i shpejtë i ligjit mbi mediat tregon që legjislacioni nuk përputhet me kërkesat ekzistuese. Pasiguria juridike, veçanërisht për kompanitë mediale, mund të shkaktojnë probleme që kërkojnë këshilla juridike në raste individuale.
Më Shumë
Përfaqësimi gjyqësor
Varësisht se a jeni duke kërkuar përfaqësim gjyqësor në lëminë civile apo komerciale, ne synojmë të arrijmë zgjidhjen më të mirë që ju përshtatet interesit tuaj.
Më Shumë
Prokurimi publik
Pasi që prokurimi publik po bëhet gjithnjë e më i shpeshtë dhe procedurat e tyre më formale, subjektet e përfshira në këto procedura janë të detyruara të veprojnë me shumë kujdes kur të planifikojnë veprimet e tyre nga aspekti ligjor.
Më Shumë
Të drejtat e Pronësisë Intelektuale
Mbrojtja e të drejtave të pronësisë intelektuale, shfrytëzimi i tyre komercial dhe pohimi i të drejtave të pronësisë intelektuale në rast se ato cenohen janë çështje të një rëndësie themelore në shoqërinë e sotme të informacionit.
Më Shumë
Ekipi Ynë

Avokatët tonë