Media dhe Informacioni

Zhvillimi i shpejtë i ligjit mbi mediat tregon që legjislacioni nuk përputhet me kërkesat ekzistuese. Pasiguria juridike, veçanërisht për kompanitë mediale, mund të shkaktojnë probleme që kërkojnë këshilla juridike në raste individuale.

Ekspertiza e firmës në këtë fushë bën që ne të jemi të parët që kontaktohemi kur figura të ndryshme mediale kanë nevojë për këshilla urgjente për të parandaluar publikimin e akuzave të rrejshme, apo për të korigjuar falsifikime të dëmshme ose kur duhet të përballen me sjellje gazatreske ndërhyrëse dhe shqetësuese.

Ne jemi posaqërisht të njohur për sferën politike duke numëruar si klientë tanë Deputetë, Ministra dhe shume profesionalisht ose persona që mbajnë poste të ndryshme politike që drejtohen tek ne për t’ju mbrojtur reputacionin e tyre dhe privatësinë.

Përveq këshillimit të personave të paditur, ne këshillojmë edhe botues për atë se cfarë është e sigurt për tu publikuar dhe ofrojmë zgjidhje praktike me kosto efektive për ankesat që ju përkasin post-publikimeve.