Armend Shkoza
Avokat
Armend Shkoza është avokat me një specializim mbi Ligjin e Kontratës. Me mbi 10 vjet përvojë profesionale si ekspert ligjor ai është angazhuar profesionalisht në organizata të ndryshme vendore. Përvoja e tij dëshmohet në fusha të ndryshme, siç janë legjislacioni parlamentar, ligji kushtetues, të drejtat e kujdesit shëndetësor, të drejtat e punës, të drejtat sindikale, dialogu social në nivel kombëtar, ligji administrativ dhe ligji privat.